Beschrijving functionaliteit

Door de modulaire opbouw van Neddox Merchant is het mogelijk om bestaande functionaliteiten uit te schakelen en toekomstige functionaliteiten toe te voegen en in te schakelen. Door de ontkoppeling van de inkopen en verkopen in de voorraadmodule ontstaat de mogelijkheid van tracking & tracing. Een artikel is hierdoor van beide kanten terug te vinden.

Onderstaand vindt u een kort overzicht van de modules/functionaliteit van Neddox Merchant.

Stamgegevens

Beheer en onderhoud; van bijvoorbeeld artikelgroepen, basisartikelen, fust, zakenrelaties, contracten, leveringscondities, landen, valuta en koersen, talen, statistiekcodes, btw-groepen, grootboeken, kostensoorten en werkschema’s.

Maten; per artikelgroep-land combinatie kunnen maten en sorteringen worden toegevoegd.

Merken; per artikelgroep-land combinatie kunnen merken worden toegevoegd.

Certificaten; indien artikelen gecertificeerd zijn, kunnen deze hier worden toegevoegd. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld BIO certificering.

Vertalingen; momenteel is er keuze uit 7 talen. Er kunnen naar eigen inzicht talen worden toegevoegd. De vertalingen hebben betrekking op de hoofdgroepen, artikelgroepen en basisartikelen.

Beheer

Gebruikers; in deze module kunnen gebruikers worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd.

Gebruikersrechten; naast de standaardrechten zoals raadplegen, toevoegen, bewerken en verwijderen bestaan er een aantal module-specifieke rechten. Bijvoorbeeld het voorkomen van overschrijding van de kredietlimiet bij een verkoop.

Bedrijven; in deze module kunnen bedrijven worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd. Tevens kan hier het bedrijfslogo voor alle correspondentie worden geplaatst.

Inkoop

Partijadministratie; vastkoop, bijkoop en commissie. In het geval van een commissiepartij bestaat de mogelijkheid voor het doen van een accountsale/ partijafrekening.

Voorraad; gedetailleerd overzicht van voorraadniveaus en toekomstige transacties. Beginvoorraden worden bijgewerkt d.m.v. dagafsluiting. Periodieke voorraadcontrole is mogelijk. In de voorraad worden de partijen en verkopen ontkoppeld. Partijen, fust en pallets worden in verschillende overzichten weergegeven.

Dagprijzen; dagprijzen kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van het minimale prijsniveau van een reeks artikelen. Dagelijks kunnen inkoopprijzen worden ingegeven die dan als basis voor bepaalde prijslijstgroepen gelden. Ook kunnen diverse opslagen worden aangegeven.

Te ontvangen facturen; op basis van de gedane inkopen worden de te verwachte facturen gegenereerd. Tevens worden geboekte inkoop-/verkoopkosten en commissieafrekeningen in het overzicht meegenomen.

Fustadministratie; via uw partijadministratie en verkoopadministratie worden de fustvoorraden bijgehouden en lopen niet met uw product in 1 overzicht door elkaar en zijn in verschillende overzichten te raadplegen.

Palletregistratie; u kunt gebruik maken van de mogelijkheid tot het palletiseren van uw partijen. Dit heeft als voordeel dat u uw producten per pallet kunt verkopen en dat u de logistieke aansturing hiermee kunt vereenvoudigen. D.m.v. kwaliteitswaardering kunt u onderscheid aanbrengen. Deze module is noodzakelijk indien de optie ‘Quality Management System’ (QMS) wenst te gebruiken.

Verkoop

Prijslijsten; met deze module is het mogelijk elektronische prijslijsten te genereren o.b.v. prijslijstgroepen. Een prijslijstgroep is bijv. Frankrijk met een bepaald postcodegebied. Voor de berekening van de aanbiedingsprijzen wordt rekening gehouden met de ingestelde kosten van deze prijslijstgroep. Klanten kunnen toegewezen worden aan een bepaalde prijslijstgroep en onder deze klant kunnen meerdere prijslijsten met artikelen worden toegevoegd.

Orders; hierin worden de verkooporders ingevoerd en afgehandeld. Men kan op iedere gewenst moment alle documenten afdrukken. Standaard rapporten zijn o.m.: orderbevestiging, pakbon, afleverbon, KCB, PD, CMR, transportopdracht en klantfactuur.

Facturering; op basis van de gedane en afgehandelde verkopen kunnen de verkoopfacturen worden gegenereerd. U kunt een keuze uit welke factuurlay-out er voor welke debiteur moet gelden. Deze lay-outs zijn op verzoek uit te breiden en te wijzigen.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot digitale facturering. Per debiteur kunt u instellen of deze wenst de factuur digitaal te ontvangen i.p.v. per reguliere post.

Credit nota’s; na het factureren dienen orders, indien er reclamaties plaatsvinden, aangepast te worden via credit nota’s. Retourgoederen, indien gefactureerd, kunnen via deze module in voorraad terug worden geplaatst.

Logistiek

Productie; via deze module kunnen artikelen worden verpakt of omgepakt. Door hiervan gebruik te maken blijft de volledige tracking & tracing in takt.

Verplaatsingen; voor de coördinatie van goederenverplaatsingen is deze module onontbeerlijk. Met deze module houdt u zicht op van welke/naar welke locaties uw goederen zijn verplaatst. De aansturing van deze locaties wordt eveneens via deze module verzorgd.

Werkschema; door middel van templates kunnen gebruikersacties worden voorgedefinieerd per leverancier of klant. Wanneer deze zakenrelaties dan in een inkoop of verkoop worden gebruikt, worden deze acties aan het werkschema van de betreffende gebruiker of groep toegevoegd. U kunt dit zien als een af te werken takenlijst. De status hiervan wordt aangegeven in het partijen – of orderscherm.

Financieel

Grootboeken; in deze module kunnen de grootboekrekeningen worden ingevoerd. Dit is voor koppelingen met diverse boekhoudprogramma’s.

Kostensoorten; kostensoorten zoals transport, opvracht, overslag en opslag worden momenteel ‘los’ geboekt op een inkoop-/verkooporder. De kosten voor transport worden over alle artikelen verdeeld en de overige (handling)kosten kunnen naar keuze over de betreffende artikelen worden verdeeld.

Boekhoudkoppeling; standaard is Neddox Merchant gekoppeld met AccountView. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld real-time openstaande posten getoond worden, wanneer men een verkooporder aanmaakt. Door een aantal eenvoudige klikken worden de stamgegevens, in – en verkooptransactie naar de boekhoudsoftware doorgezet. Koppeling met andere boekhoudpakketten is ook goed mogelijk.

Managementinformatie

Rapportage; met deze module kunnen diverse standaard rapporten worden uitgedraaid. Bijv.: omzet per debiteur, omzet per crediteur, omzet per kostensoort, omzet per land. Tevens bestaat de mogelijkheid om eenvoudig rapporten toe te voegen waardoor u rapportages naar eigen inzicht kunt laten maken.

Resultaten; via de module partijen en orders kan per partij of order real-time het resultaat worden bekeken. Eveneens bestaat de mogelijkheid om per periode een overzicht van het verkoopresultaat te bekijken. Dit zijn echter resultaatberekeningen en geven een indicatie van het mogelijke resultaat. Het feitelijke bedrijfsresultaat moet altijd uit de boekhouding blijken.

Diversen

CBS-aangifte; met de CBS-aangifte is het mogelijk periodiek een overzicht van de omzet per artikelgroep (statistiekcode) voor het CBS te genereren. Dit is zowel op ICV en ICL van toepassing.

Handelsdocumenten; een sterk punt van Neddox Merchant is de eenvoud waarmee de handelsdocumenten, zoals: KCB, PD, CMR en facturen kunnen worden afgedrukt. Indien artikelen juist vertaald zijn, worden documenten afgedrukt in de taal van de betreffende zakenrelatie.

Verpakkingsbelasting; alhoewel de verpakkingsbelasting officieel per 1 januari 2013 afgeschaft is, bestaat binnen Neddox Merchant nog steeds de mogelijkheid om deze belasting te administreren.

Zoals u hebt kunnen zien is de opbouw van Neddox Merchant eenvoudig en gestructureerd. Dit is dan ook de redenering achter het pakket: “Met minder inspanning, meer rendement”. Neddox Merchant is zeer gebruiksvriendelijk en werkt volledig onder Microsoft Windows 8 t/m 11.