Share:

Agf-software

Neddox Warehouse

Beschrijving functionaliteit

Door de modulaire opbouw van Neddox Merchant is het mogelijk om bestaande functionaliteiten uit te schakelen en toekomstige functionaliteiten toe te voegen en in te schakelen. Door de ontkoppeling van de inkopen en verkopen in de voorraadmodule ontstaat de mogelijkheid van tracking & tracing. Een artikel is hierdoor van beide kanten terug te vinden.

Onderstaand vindt u een kort overzicht van de modules/functionaliteit van Neddox Warehouse.

Stamgegevens

 • Hoofdgroepen
 • Artikelgroepen
 • Basisartikelen
 • Assortiment
 • Fust
 • Verpakkingen
 • Grootboeken
 • BTW
 • Landen
 • Talen
 • Valuta
 • Zakenrelaties
 • Leveringscondities

Inkoop

Partijen; invoer meerdere regels per partij of een partij per regel

Goederenontvangst; Het kunnen bijhouden van bestellingen en deelleveringen

Voorraad; gedetailleerd overzicht van voorraadniveaus en toekomstige transacties. Beginvoorraden worden bijgewerkt d.m.v. dagafsluiting. Periodieke voorraadcontrole is mogelijk. In de voorraad worden de partijen en verkopen ontkoppeld. Voorraadcorrecties kunnen indien nodig worden toegepast.

Verkoop

Prijslijsten; Keuze uit een aantal dynamische prijslijsten. Deze zijn te definiëren per klant. Automatische of handmatige afhandeling distributie van prijslijsten. Per fax, per e-mail of per post.

Orders/Pakbonnen; hierin worden de verkooporders ingevoerd en afgehandeld. Zowel via de PDA als achter de pc is deze module beschikbaar. Men kan op iedere gewenst moment alle documenten afdrukken. Standaard rapporten zijn o.m.: orderbevestiging, pakbon en klantfactuur. Het retourboeken van fust wordt ook via deze module geregeld.

Facturering; op basis van de gedane en afgehandelde verkopen kunnen de verkoopfacturen worden gegenereerd. Betalingen. Mogelijkheden zijn onder andere:

 • Periodiek factureren (b.v. Weekfacturering, keuze per klant: verzamelfacturen of dagfacturen)
 • Selectief factureren (b.v. Selectie maken uit klanten met open pakbonnen. Vervolgens selectie maken uit open pakbonnen)
 • Betalingsafhandeling openstaande facturen.
 • Betalingen salderen (1 betaling voor meerdere facturen)

Financieel

Grootboeken; in deze module kunnen de grootboekrekeningen worden ingevoerd. Dit is voor koppelingen met diverse boekhoudprogramma’s.

Boekhoudkoppeling; standaard is Neddox Warehouse gekoppeld met AccountView. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld real-time openstaande posten getoond worden, bijvoorbeeld wanneer men een verkooporder aanmaakt.

Beheer

Gebruikers; in deze module kunnen gebruikers worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd.

Bedrijven; in deze module kunnen bedrijven worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd. Tevens kan hier het bedrijfslogo voor alle correspondentie worden geplaatst.

Management Informatie

Rapportage; met deze module kunnen diverse standaard rapporten worden uitgedraaid. Bijv.: omzet per debiteur, omzet per crediteur, omzet per kostensoort, omzet per land.

PDA

Directe verkoop

 • Selectie uit assortiment van betreffende prijslijst.
 • Rollende, gereserveerde, huidige voorraad en aantal reeds geleverd van geselecteerd assortimentsartikel.
 • Eindcontrole vóór het maken van de feitelijke pakbon. Mogelijkheid tot crediteren van alle fust.
 • Automatisch afdrukken pakbon.

 

Debiteur verkoop

 • Selectie uit klanten.
 • Overzicht klantenkaart. NAW gegevens, kredietlimiet en open saldo.
 • Selectie uit assortiment van betreffende prijslijst geldend voor klant.
 • Rollende, gereserveerde, huidige voorraad en aantal reeds geleverd van geselecteerd assortimentsartikel.
 • Eindcontrole vóór het maken van de feitelijke pakbon. Mogelijkheid tot crediteren van alle fust.
 • Automatisch afdrukken pakbon.

 

Bekijken, Controleren via PDA

 • Open Order
 • Afgedrukte orders
 • Actuele voorraad
 • Tellen voorraad